นครโฮจิมินห์ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ธุรกิจในนครล้มละลาย

POST ON 24 กันยายน 2020

นครโฮจิมินห์ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ธุรกิจในนครล้มละลาย

ข้อมูลจากกรมการวางแผนและการลงทุนนครโฮจิมินห์พบว่า สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 นครโฮจิมินห์มีธุรกิจที่ต้องปิดตัวลง 2,015 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 และหยุดดำเนินการชั่วคราวกว่า 7,250 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.9 ในขณะเดียวกันมีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 14,250 ราย ลดลงร้อยละ 85.5 และมีมูลค่าการลงทุนรวม 185 ล้านล้านด่ง (8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงร้อยละ 70.3

ในการนี้ นาย Nguyen Thanh Phong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิ ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย หน่วยงานด้านภาษีและกรมศุลกากรในการออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เสี่ยงต่อการล้มละลายเพื่อลดอัตราการว่างงาน ซึ่งธนาคารพาณิชย์ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้ากว่า 17,500 รายแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการประชาชนนครฯ จะส่งเสริมการใช้นวัตกรรม นโยบายด้านสวัสดิการสังคม ลดอัตราการว่างงานและเร่งเบิกจ่ายการลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นการเติบโตของ GDP ต่อไป

อนึ่ง ภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์ COVID-19 และคณะกรรมการประชาชนนครฯ ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวนครฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยร่วมมือกับจังหวัดอื่นๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

ที่มา: Saigon Times วันที่ 5 มิถุนายน 2563

URLhttps://english.thesaigontimes.vn/77071/hcmc-prioritizes-preventing-businesses-from-going-bankrupt-.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

103

กำลังเข้าชมขณะนี้

223629

เข้าชมทั้งหมด