นครดานังยังคงดึงดูดการลงทุนได้ท่ามกลางโควิด-19

POST ON 7 กันยายน 2021

นครดานังยังคงดึงดูดการลงทุนได้ท่ามกลางโควิด-19

ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนนครดานังให้ข้อมูลว่า ในช่วงปี 2561-2563 นครสามารถดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 341 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียน 847.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการลงทุนภายในประเทศ 77 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 35 ล้านล้านด่ง (1.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยโครงการ FDI ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้ดำเนินการแล้ว อาทิ โรงงาน Sunshine ซึ่งเป็นโรงงานผลิตส่วนประกอบอุตสาหกรรมอวกาศ ภายใต้บริษัท Universal Alloy Corporation Asia Pte. LTD-UAC จากสหรัฐฯ โรงหล่อ Niwa Foundry Viet Nam จากญี่ปุ่น และโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ Dentium ICT Vina ลงทุนโดยเกาหลีใต้

ตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา นครดานังสามารถดึงดูดโครงการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของนครต่อไป โดยมีโครงการที่โดดเด่น เช่น โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ บริษัท United States Enterprises มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ศูนย์วิจัยและพัฒนา Fujikin-Danang บริษัท Fujikin มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทบรรจุภัณฑ์ EPE Packaging Viet Nam จากญี่ปุ่น มูลค่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ และศูนย์บริการโลจิสติกส์ของบริษัท Vinalog มูลค่า 7.5 หมื่นล้านด่ง (3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นต้น

จากข้อมูลของสำนักงานสถิตินครดานังพบว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 นครได้อนุมัติโครงการลงทุนภายในประเทศ 15 โครงการ มูลค่า 2.309 ล้านล้านด่ง (101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และโครงการ FDI 29 โครงการ มูลค่ารวม 149.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียว นครได้อนุมัติโครงการ FDI 4 โครงการ มูลค่า 117,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ปัจจุบันนครมีโครงการลงทุนทั้งหมด 914 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียน 3.86 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

นอกจากนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 นครดานังมียอดขายผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตในนครมูลค่ารวมประมาณ 19.5 ล้านล้านด่ง (858 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของนคร มูลค่า 522.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.17 และนครสามารถเก็บงบประมาณรายได้จากผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมท้องถิ่นได้กว่า 2.5 ล้านล้านด่ง (110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.5

นาง Huynh Lien Phuong ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการลงทุนนครดานังกล่าวว่า นครได้ออกนโยบายการลงทุนที่เปิดเผยและมีความโปร่งใสเพื่อสร้างปัจจัยแวดล้อมในการดึงดูดนักลงทุนทั้งจากภายในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการลงทุนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน นครก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนครกับประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ไทย และสิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนได้เสนอแนวทางเพื่อดึงดูดการลงทุน อาทิ การพัฒนานโยบายการลงทุน จัดเตรียมกองทุนที่ดิน และเร่งปฏิรูปกระบวนการทำงานของรัฐ

ทั้งนี้ ท่ามกลางพัฒนาการที่ซับซ้อนของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นครดานังจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จาก online platform ในการเข้าถึงนักธุรกิจต่างประเทศ องค์กรส่งเสริมการลงทุน บริษัทที่ปรึกษา ธนาคารในประเทศเป้าหมายและประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายลงทุนในเวียดนาม เพื่อดึงดูดนักลงทุนเหล่านั้นมาลงทุนที่นครดานัง

ที่มา: DA NANG Today วันที่ 2 กันยายน 2564
https://baodanang.vn/english/business/202109/da-nang-yields-positive-outcomes-in-investment-attraction-despite-covid-19-3888777/

       สำนักงานสถิตินครดานัง
https://cucthongke.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=160001&cat=1

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

267

กำลังเข้าชมขณะนี้

230848

เข้าชมทั้งหมด