ท่าเรือในภาคกลางตอนล่าง ปัจจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนาม

POST ON 24 กันยายน 2020

ท่าเรือในภาคกลางตอนล่าง ปัจจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนาม

การก่อสร้างระบบท่าเรือในภาคกลางตอนล่างของเวียดนามจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางทะเลของภูมิภาค โดยเฉพาะท่าเรือ Ca Na จังหวัดนิญถ่วนที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปในเดือนสิงหาคม 2563 ครอบคลุมพื้นที่ 108 เฮกตาร์และมีมูลค่าการลงทุน 63.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุน ในระยะแรก ท่าเรือจะสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าปีละกว่า 3.3 ล้านตัน โดยจะประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 2 แห่งที่สามารถรองรับเรือระวางขนาด 70,000-100,000 DWT ซึ่งท่าเรือแห่งแรกจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2565 และเปิดใช้งานในเดือนตุลาคม 2568 ส่วนแห่งที่สองสามารถรองรับเรือขนาด 20,000 DWT มีแผนเปิดใช้งานในเดือนสิงหาคม 2569

ท่าเรือ Ca Na จะช่วยส่งเสริมการส่งออกและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดนิญถ่วนและจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลางตอนล่างและจังหวัดบริเวณพื้นที่ที่ราบสูง รวมถึงจะมีบทบาทที่สำคัญในการขนส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดนิญถ่วนด้วย

นอกจากนี้ จังหวัดบิ่ญถ่วนมีแผนการก่อสร้างท่าเรือนานาชาติ Son My ในอำเภอ Ham Tan เพื่อรองรับโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก LNG ที่แหลม Mui Ke Ga โดยจะประกอบด้วยท่าเทียบเรือเฉพาะสำหรับการขนย้าย
ก๊าซธรรมชาติ (LNG) ซึ่งสามารถรองรับเรือระวางขนาด 100,000 DWT ท่าเรือสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวขนาด 225,000 GRT และท่าเรือทั่วไปรองรับเรือขนาด 50,000 DWT

จังหวัดคั้ญหว่ามีท่าเรือ 16 แห่ง ซึ่งจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง โดยท่าเรือ Nam Van Phong ในเขตเศรษฐกิจ Bac Van Phong สามารถรองรับเรือระวางขนาด 70,000 DWT และจะเพิ่มเป็น 100,000 DWT ในอนาคต ส่วนท่าเรือ Nam Van Phong กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือระวางขนาด 50,000 DWT ซึ่งก่อสร้างเสร็จแล้วและมีปริมาณความต้องการจากเรือต่างชาติที่ต้องการใช้บริการจำนวนมาก ผู้บริหารท่าเรือจึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเทียบเรืออีก 2 แห่งให้สามารถรองรับปริมาณเรือที่ต้องการใช้บริการ

ทั้งนี้ ภูมิภาคภาคกลางตอนล่างจะมีท่าเรือหลัก 5 แห่ง โดยท่าเรือ Quy Nhon จังหวัดบิ่ญดิ่ญสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้ปีละ 18-20 ล้านตัน ท่าเรือ Vung Ro จังหวัดฟู้เอียนสามารถรองรับได้ปีละ 5.8-6.3 ล้านตัน ท่าเรือนิญถ่วนสามารถรองรับได้ปีละ 15.8-17.5 ล้านตันและท่าเรือคั้ญหว่าสามารถรองรับได้ปีละ 15.9-18.6 ล้านตัน

ที่มา: Vietnam News วันที่ 9 กันยายน 2563

https://vietnamnews.vn/economy/772098/seaports-to-foster-south-central-region-economic-development.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

332

กำลังเข้าชมขณะนี้

231368

เข้าชมทั้งหมด