ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Block B – O Mon จะเริ่มใช้งานได้ภายในปี 2570

POST ON 6 มิถุนายน 2024

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Block B – O Mon จะเริ่มใช้งานได้ภายในปี 2570

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 นาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ลงนามในหนังสือที่ 361/TTg-CN อนุมัติกรอบนโยบายเกี่ยวกับการชดเชย การสนับสนุน และการจัดหาที่อยู่อยู่ใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Block B – O Mon ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่อส่งก๊าซดังกล่าวจะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการสำรวจก๊าซและน้ำมัน Block B ซึ่งตั้งอยู่ที่แอ่ง Malay-Tho Chu นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนาม ไปยังโครงการโรงไฟฟ้า O Mon ในนครเกิ่นเทอ ได้มากถึง 18.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะดำเนินการเป็นเวลา 23 ปี ตั้งแต่ปี 2570 จนถึงปี 2592

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Block B – O Mon เป็นส่วนหนึ่งโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Block B – O Mon ที่มีมูลค่ารวมกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นท่อส่งก๊าซที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ด้วยความยาวกว่า 431 กิโลเมตร แบ่งเป็น 329 กิโลเมตรใต้ทะเล และ 102 กิโลเมตรบนชายฝั่ง โดยบริษัท PV Gas ซึ่งบริหารโดยภาครัฐ เป็นผู้ถือหุ้นโครงการกว่าร้อยละ 51

อนึ่ง โครงการสำรวจก๊าซและน้ำมัน Block B จัดอยู๋ในกลุ่มธุรกิจต้นน้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของเวียดนาม รองจากโครงการ Ca Voi Xanh โดยมีผู้ลงทุนหลัก ได้แก่ บริษัท Petrovietnam บริษัท Petrovietnam Exploration & Production บริษัท Mitsui Oil Exploration (MOECO) ของญี่ปุ่น และบริษัท PTT Exploration and Production Public Company (PTTEP) ของไทย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า O Mon ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ได้แก่ O Mon 1, O Mon 2, O Mon 3, และ O Mon 4 มีกำลังการผลิตรวม 3,810 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 2.2 หมื่นล้านกิโลวัตต์ ซึ่งปัจจุบัน โรงไฟฟ้า O Mon 1 ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ในขณะที่โรงไฟฟ้า O Mon 2, O Mon 3 และ O Mon 4 จะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2569, 2570 และ 2571 ตามลำดับ ทั้งนี้ ก๊าซที่ผลิตได้จากโครงการ Block B ทั้งหมดจะถูกส่งไปใช้ในกลุ่มโรงไฟฟ้า O Mon

ที่มา: The Investor Vietnam เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

https://theinvestor.vn/12-bln-block-b-o-mon-gas-pipeline-project-due-to-come-on-stream-in-2027-d10468.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230797

เข้าชมทั้งหมด