จังหวัดเบ๊็นแจตั้งงบกิจกรรมส่งเสริมการค้ากว่า 2.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

POST ON 20 สิงหาคม 2021

จังหวัดเบ๊็นแจตั้งงบกิจกรรมส่งเสริมการค้ากว่า 2.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นาย Nguyen Minh Canh รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเบ๊นแจเผยว่า จังหวัดคาดว่าจะมีรายจ่ายกว่า 5 หมื่นล้านด่ง (2.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สําหรับกิจกรรมการส่งเสริมการค้าในช่วงปี 2564-2568 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทุกภาคเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดผู้บริโภค และสนับสนุนการรณรงค์โครงการ “คนเวียดนามใช้สินค้าเวียดนาม” ทั้งนี้ จังหวัดจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ “หนึ่งคอมมูน หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Commune One Product: OCOP) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ที่สําคัญของจังหวัด เพื่อรักษาและขยายเครือข่ายการกระจายสินค้า พัฒนาการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์สินค้า และส่งเสริมการส่งออกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทของการบูรณาการระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ จังหวัดเบ๊นแจได้กําหนดเป้าหมายที่จะช่วยเหลือธุรกิจกว่า 2,000 ราย ในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้า โดยเฉพาะช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และจังหวัดจะจัดนิทรรศการ 5-10 ครั้ง และการประชุม 20 ครั้ง เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ ผู้จัดจําหน่าย ซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้ค้าส่งจากทั่วประเทศ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์เพื่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของจังหวัดในหมู่ประชาชนด้วย ทั้งนี้ จังหวัดให้ข้อมูลว่า ผู้ที่เข้าข่ายโครงการนื้ ได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการโครงการส่งเสริมการค้า องค์กรส่งเสริมการค้าภายในจังหวัดและจังหวัดอี่น ๆ วิสาหกิจที่มีส่วนร่วมในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์โครงการ OCOP ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติ

ทั้งนี้ ในช่วง 2559-2563 จังหวัดได้ลงทุนในกิจกรรมส่งเสริมการค้ากว่า 3.15 หมื่นล้านด่ง (1.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่งผลให้ภาคการค้าเติบโตถึงร้อยละ 11.7 และมีการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.31 ต่อปี โดยที่ผ่านมา กรมอุตสาหกรรมและการค้าจังหวัดเบ๊นแจอํานวยความสะดวกให้ธุรกิจที่มีส่วนร่วมในนิทรรศการและงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคและระดับโลกเป็นประจำทุกปี โดยจัดแสดงและแนะนําผลิตภัณฑ์ OCOP ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม

ที่มา Vietnamplus วันที่ 17 สิงหาคม 2564
https://en.vietnamplus.vn/ben-tre-earmarks-over-219-million-usd-for-trade-promotion-activities/206488.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

335

กำลังเข้าชมขณะนี้

231382

เข้าชมทั้งหมด