จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่าขึ้นแท่นดึงดูด FDI ลำดับต้นระหว่างปี 2559-2563

POST ON 24 กันยายน 2020

จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่าขึ้นแท่นดึงดูด FDI ลำดับต้นระหว่างปี 2559-2563

กรมการวางแผนและการลงทุนจังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่ารายงานว่า ในระหว่างช่วงปี 2559-2563 จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สามารถดึงดูดการลงทุนได้มากที่สุดในเวียดนาม โดยโครงการลงทุนภาครัฐมีมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยโครงการละ 10.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการภาคเอกชนมีมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยโครงการละ 410,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐและโครงการ FDI มีมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยโครงการละ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงระหว่างปี 2559-2563 จังหวัดได้อนุมัติการลงทุนแก่โครงการ FDI 163 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มากเป็นอันดับ 4 ในประเทศและมีโครงการลงทุนภายในประเทศ 216 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 80 ล้านล้านด่ง (3.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ FDI 96 โครงการ มูลค่ารวม 2.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและโครงการลงทุนภายในประเทศ 51 โครงการ มูลค่ารวม 14.7 ล้านล้านด่ง (632.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

จนถึงปัจจุบัน จังหวัดมีโครงการ FDI ทั้งหมด 415 โครงการจาก 30 ประเทศ มูลค่าการลงทุนรวม 2.95 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและมีโครงการลงทุนภายในประเทศทั้งหมด 605 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 307 ล้านล้านด่ง (1.32 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จังหวัดมีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 7,800 ราย มูลค่าการลงทุน 74 ล้านล้านด่ง (3.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 ในแง่จำนวนธุรกิจและเพิ่มขึ้นร้อยละ 86 ในแง่มูลค่าการลงทุนเมื่อเทียบกับช่วงปี 2554-2558 นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐมีมูลค่า 233 ล้านล้านด่ง (1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 (ทั้งนี้ นักลงทุนจากประเทศไทยเข้ามาลงทุนในจังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่ามากที่สุดในบรรดาพื้นที่ต่างๆ ในเวียดนามในเชิงมูลค่าการลงทุนในสาขาต่างๆ เช่น ปิโตรเคมีและเพาะพันธุ์กุ้ง)

ที่มา: Vietnam Plus วันที่ 31 สิงหาคม 2563

https://en.vietnamplus.vn/ba-ria-vung-tau-among-top-localities-in-fdi-attraction-during-20162020/182170.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

335

กำลังเข้าชมขณะนี้

231385

เข้าชมทั้งหมด