จังหวัดบิ่ญเซืองบรรลุเป้าหมายดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเร็วกว่ากำหนด

POST ON 24 กันยายน 2020

จังหวัดบิ่ญเซืองบรรลุเป้าหมายดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเร็วกว่ากำหนด

เมื่อสิ้นปี 2562 จังหวัดบิ่ญเซืองสามารถดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) มูลค่า 1.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ บรรลุเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับช่วงปี 2559-2563 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดในการดึงดูด FDI ได้มากเป็นลำดับสองในเวียดนามรองจากนครโฮจิมินห์

ปัจจุบัน จังหวัดฯ มีโครงการ FDI ทั้งหมด 3,780 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 3.43 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.48 ของมูลค่า FDI ทั้งประเทศ โดยมีนักลงทุนจาก 65 ประเทศ และนักลงทุนจากญี่ปุ่นมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดกว่า 300 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 5.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

นาย Tran Thanh Liem ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่ญเซือง ให้ข้อมูลว่าจังหวัดฯพยายามปรับปรุงนโยบายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ   และในอนาคตจะส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพยายามลดภาคธุรกิจที่เน้นการใช้แรงงานเข้มข้นลง

ที่มา: Nhan Dan Online วันที่ 18 มีนาคม 2563

https://en.nhandan.org.vn/business/item/8498002-binh-duong-meets-foreign-investment-target-ahead-of-schedule.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230799

เข้าชมทั้งหมด