จังหวัดบากเลียวเชิญชวนลงทุนในเขตเมืองใหม่

POST ON 4 ตุลาคม 2021

จังหวัดบากเลียวเชิญชวนลงทุนในเขตเมืองใหม่

กรมการวางแผนและการลงทุนจังหวัดบากเลียวได้ประกาศเชิญชวนนักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในโครงการ “พื้นที่เขตเมืองใหม่” ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวง 8 เมืองบากเลียว โดยโครงการมีพื้นที่ขนาด 49.29 เฮกตาร์ และมีประชากรประมาณ 9,000 คน แบ่งเป็น (1) ที่ดินขนาด 14,459 ตารางเมตร สำหรับที่อยู่อาศัยสูง 3 ชั้น จำนวน 66 แปลง ความหนาแน่นของการก่อสร้างร้อยละ 70 (2) ที่ดินแปลงติดกันขนาด 132,157 ตารางเมตรสำหรับที่อยู่อาศัยสูง 4 ชั้นจำนวน 1,312 แปลง ความหนาแน่นร้อยละ 80-100 (3) ที่ดินสำหรับการย้ายถิ่นที่อยู่ขนาด 1,261 ตารางเมตรสำหรับที่อยู่อาศัยสูง 5 ชั้น จำนวน 13 แปลง ความหนาแน่นร้อยละ 80 และ (4) ที่ดินสำหรับการเคหะสร้างอาคารสูง 5 ชั้นขนาด 37,041 ตารางเมตรอีกจำนวน 795 ห้อง

โครงการมีงบลงทุนมูลค่ารวม 1.45 ล้านล้านด่ง (63.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การออกแบบแผนการก่อสร้างและขออนุมัติจากรัฐบาลท้องถิ่นและคัดเลือกผู้รับเหมา ระหว่างไตรมาสที่ 2-4 ของปี 2564 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบ ระหว่างไตรมาสที่ 1ของปี 2565ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2569

ทั้งนี้ นักลงทุนต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 2.18 แสนล้านด่ง (9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือร้อยละ 15 ของทุนทั้งหมดจึงจะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวได้โดยนักลงทุนสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนได้โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับบ้านจัดสรร ที่ดิน การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์และอีกส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของโครงการจะต้องส่งมอบเป็นไปตามแผนการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติเพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดการและบริหาร

ที่มา: VnEconomy วันที่ 22 กันยายน 2564 
https://en.vneconomy.vn/bac-lieu-calling-for-investment-in-urban-area.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

102

กำลังเข้าชมขณะนี้

223628

เข้าชมทั้งหมด