จังหวัดบักเลียวเพิ่มการปลูกข้าวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก

POST ON 24 กันยายน 2020

จังหวัดบักเลียวเพิ่มการปลูกข้าวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก

จังหวัดบักเลียวมีแผนการเพิ่มการเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ ST24 และ ST25 ซึ่งเป็นสายพันธุ์จากจังหวัดซอกจางที่ชนะการแข่งขันพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 3 ในปี 2560 และอันดับที่ 1 ในปี 2562 ตามลำดับ

ก่อนหน้านี้ จังหวัดได้มอบให้ครัวเรือน 60 แห่งทดลองปลูกข้าวทั้งสองสายพันธุ์ใน 5 อำเภอรวมถึงอำเภอ Gia Rai พื้นที่รวม 60 เฮกตาร์ และภายหลังจากเก็บเกี่ยวรอบแรกแล้วจะขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็น 3,500 เฮกตาร์ โดยจะปลูกข้าวในฤดูฝนสลับกับการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งในฤดูแล้งบนพื้นที่เดียวกันโดยปราศจากการใช้สารเคมี ในการนี้ กรมการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดฯ ได้ประสานกับภาคเอกชนในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรอีกด้วย

นอกจากนี้ มีบางพื้นที่ในจังหวัดได้ทำการปลูกข้าวสายพันธุ์ ST24 อยู่แล้ว อาทิ อำเภอ Phuoc Long มีพื้นที่ 500 เฮกตาร์ โดยคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้อำเภอดังกล่าวร่วมมือกับศูนย์เกษตรกรรมในท้องถิ่นในการให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้เมื่อเทียบกับช่วงฤดูฝนปี 2562 อำเภอ Phuoc Long มีพื้นที่ปลูกข้าวสายพันธุ์ ST24 ทั้งหมด 45 เฮกตาร์และอำเภอ Hong Dan มีพื้นที่ปลูกข้าวดังกล่าว 120 เฮกตาร์

อนึ่ง ข้าวสายพันธุ์ ST24 และ ST25 มีภูมิต้านทานต่อโรคและทนน้ำเค็มได้เป็นอย่างดี มีผลผลิตเฉลี่ย 6.2-7.7 ตันต่อเฮกตาร์และเกษตรกรมีรายได้ 30.8-38.5 ล้านด่ง (1,330-1,660 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเฮกตาร์และเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เกษตรกร

ที่มา: Nhan Dan วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

https://en.nhandan.com.vn/business/item/8892602-bac-lieu-expands-cultivation-of-world%E2%80%99s-best-rice-varieties.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227539

เข้าชมทั้งหมด