จังหวัดก่าเมาตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงภายในปี 2573

POST ON 24 กันยายน 2020

จังหวัดก่าเมาตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงภายในปี 2573

จังหวัดก่าเมาตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงภายในปี 2573 โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงผลิตในจังหวัดเป็น 4,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 ประกอบด้วยพลังงานหมุนเวียน 1,000 เมกะวัตต์ และเพิ่มเป็น 5,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2588 ในการนี้ จังหวัดจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการโรงเก็บพลังงานก๊าซแบบลอยน้ำ (floating storage) ท่อขนส่งก๊าซ สถานีรีไซเคิลและเติมก๊าซ นอกจากนี้ จะนำเข้าและสำรองก๊าซธรรมชาติ (LNG) ปีละ 7 ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่ปี 2573 และเพิ่มเป็นปีละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่ปี 2588 เป็นต้นไป รวมถึงมีแผนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดกำลังส่งเสริมให้นักลงทุนเข้ามาพัฒนาโครงการโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงมีแผนการก่อสร้าง Floating Storage and Regasification Units (FSRUs) เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าและปิโตรเลียมภายในจังหวัดและสำหรับจังหวัดรอบข้างด้วย โดยจะเร่งดำเนินการพัฒนาโครงการพลังงานลม แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลและขยะมูลฝอย โดยเฉพาะโครงการแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา แผงพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำที่ทำควบคู่กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการพลังงานลมและ LNG นอกชายฝั่ง รวมถึงการเพิ่มแรงงานทักษะในภาคพลังงานด้วย

ที่มา: Vietnam News วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

https://vietnamnews.vn/economy/770128/ca-mau-aims-to-become-energy-centre-of-mekong-delta-region-by-2030.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

332

กำลังเข้าชมขณะนี้

231368

เข้าชมทั้งหมด