เวียดนามพัฒนาเขตเมืองอัจฉริยะ 6 แห่ง

POST ON 26 มกราคม 2021

เวียดนามพัฒนาเขตเมืองอัจฉริยะ 6 แห่ง

“ชี้ช่อง” กับศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

เวียดนามพัฒนาเขตเมืองอัจฉริยะ 6 แห่ง

เวียดนามให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (digital transformation) ทั้งในระดับรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และในสังคม ล่าสุด คณะกรรมการกรมการเมืองเวียดนามได้กำหนดนโยบายการเข้าร่วมยุค 4.0 ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายจนถึงปี 2568 (ค.ศ. 2025) คือ มีเขตเมืองอัจฉริยะ (smart city) อย่างน้อย 3 แห่ง ในทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง และภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) จัดตั้งระบบเขตเมืองอัจฉริยะในพื้นที่สำคัญของภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง  และเชื่อมโยงกับเมืองอัจฉริยะอื่น ๆ
ในภูมิภาคและโลก

การมีส่วนร่วมของเขตเมืองต่อ GDP ในเวียดนาม ไม่ต่างจากบริบทของทั่วโลก โดยมีส่วนร่วมใน GDP ถึงร้อยละ 70–80 งบประมาณที่จัดเก็บจากเขตเมืองคิดเป็นร้อยละ 70 ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การพัฒนาเขตเมืองให้มีความเจริญเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

แนวคิดเรื่องการสร้างเมืองอัจฉริยะในเวียดนามเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 โดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามมีมติที่ 950/QD-TTg อนุมัติโครงการพัฒนาเขตเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนระหว่างปี 2561–2568 วิสัยทัศน์ถึงปี 2573 กำหนดเป้าหมายให้สนับสนุนการพัฒนาเขตเมืองอัจฉริยะอย่างน้อย 6 แห่ง ภายในปี 2568 และภายในปี 2573 สามารถเชื่อมโยงเขตเมืองอัจฉริยะในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงของเวียดนาม โดยกำหนดให้กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครดานัง และนครเกิ่นเทอ เป็นจุดเชื่อมโยงหลักของเขตเมืองอัจฉริยะในแต่ละภูมิภาค

ในช่วงที่ผ่านมา โครงการบ้านและหมู่บ้านอัจฉริยะเกิดขึ้นหลายแห่งในเวียดนาม เช่น โครงการ Vinhomes Smart City ที่ชานเมืองกรุงฮานอย พื้นที่รวม 280 เฮกตาร์ ซึ่งปรับใช้ระบบ AI ในการจดจำใบหน้า และมีศูนย์เทคโนโลยีภายในโครงการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น เช่น บ้านอัจฉริยะของบริษัท Sunshine Group BRG Smart City กรุงฮานอย Ecopark Smart City จังหวัดฮึงเอียน (ภาคเหนือ) Dragon Smart City นครดานัง (ภาคกลาง) Thu Thiem Smart City นครโฮจิมินห์ เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักข่าว Cafef รายงานว่า ตั้งแต่ปี 2559 กรุงฮานอยมีบ้านอัจฉริยะกว่า 10,000 ยูนิต โดยมียอดขายเฉลี่ยร้อยละ 70

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเวียดนามยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ภายใต้
กรอบความร่วมมือ US–ASEAN Smart Cities Partnership โดยจะมีโครงการร่วมหารือกับนครดานังในการสร้างระบบการขนส่งอัจฉริยะ โครงการร่วมกับจังหวัดกว่างนามในการทำ e-government และโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operations Center)
ในนครโฮจิมินห์

          การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นหนึ่งในโอกาสที่นักลงทุนจะสามารถให้บริการอัจฉริยะเพื่อสอดรับกับ
ทิศทางการพัฒนาในอนาคตได้ โดยบริการที่น่าจะมีศักยภาพ ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อแบบไร้เงินสด บริการ
สั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์และแอปพลิเคชั่นสั่งสินค้า การชำระเงินแบบไร้เงินสด บริการเรียกรถหรือระบบขนส่งสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ บริการด้านการศึกษา บริการสาธารณสุข และ co-working space
เป็นต้น

*   *   *   *   *

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

22 มกราคม 2564

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูบทความทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

521

กำลังเข้าชมขณะนี้

249645

เข้าชมทั้งหมด