รวมฮิตพัฒนาการใน 13 จังหวัด สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงตั้งแต่ปี 2560-2563

POST ON 30 กันยายน 2020

รวมฮิตพัฒนาการใน 13 จังหวัด สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงตั้งแต่ปี 2560-2563

วันที่ข่าวURL
19 กุมภาพันธ์ 2560The Mekong Innovative Startup Tourism https://bit.ly/39hLknG
8 กุมภาพันธ์ 2560ชาวนาจังหวัดเกิ่นเทอกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนhttps://bit.ly/3an1PQq
10 กุมภาพันธ์ 2560โครงการสร้างถนนหลายเส้นในพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำโขงใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วhttps://bit.ly/2xsutRC
14 กุมภาพันธ์ 2560 ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลส่งผลให้เกษตรกรรมของเวียดนามหยุดชะงักhttps://bit.ly/2UGBrux
15 กุมภาพันธ์ 2560นครเกิ่นเทอตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยว 5.6 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560https://bit.ly/2JghGVd
20 กุมภาพันธ์ 2560บริษัท Thuan Binh จะลงทุนโครงการพลังงานทดแทน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจังหวัดบิ่งถ่วนhttps://bit.ly/3agKWaa
27 กุมภาพันธ์ 2560แผนพัฒนาโลจิสติกส์ในบริเวณแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะได้รับการอนุมัติในเดือนมิถุนายนhttps://bit.ly/39np8bA
14 มีนาคม 2560ศูนย์พัฒนาและวิจัยธุรกิจเกาหลี – เวียดนามกำลังประสบปัญหาหลายด้านhttps://bit.ly/2QLUGRX
26 มีนาคม 2560ราคาข้าวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีราคาตกต่ำhttps://bit.ly/2Jhk1zm
30 มีนาคม 2560จังหวัดในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเตรียมแผนการรับมือกับหน้าแล้งhttps://bit.ly/33LCrl2
25-27 เมษายน 2560จังหวัดเกิ่นเทอส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลhttps://bit.ly/2QPthii
1 – 5 พฤษภาคม 2560โครงการมูลค่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐเตรียมลงทุนในจังหวัดลองอานhttps://bit.ly/2UxkUZG
ทางการสร้างสถานีเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมติดกับโรงงานกระดาษ Lee & Man
8 – 10 พฤษภาคม 2560การลักลอบขนทรายสร้างปัญหาใหญ่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงhttps://bit.ly/2UHjmMC
11 – 12 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริษัท Thoresenต้องการลงทุนโครงการท่าเรือนครเกิ่นเทอhttps://bit.ly/2UnBigF
15 – 17 พฤษภาคม 2560นครเกิ่นเทอเตรียมร่างแผนพัฒนาโครงการสวนเกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงhttps://bit.ly/2UyEhBA
19 – 22 พฤษภาคม 2560ปัญหาขายสุกรไม่ได้กว่า 2 แสนตันสร้างความวิตกกังวลให้กับหลายฝ่ายhttps://bit.ly/2QOaTpM
การขุดทรายในแม่น้ำกำลังสร้างปัญหาให้กับบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามอย่างรุนแรง
29 – 30 พฤษภาคม 2560ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกับนิคมอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง/แปรรูปกุ้งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงhttps://bit.ly/2QNnOZg
 นครเกิ่นเทอต้องการเพิ่มบริษัทในนครเพื่อเพิ่มการจ้างงาน
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2560โครงการการชลประทานขนาดใหญ่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงควรจะถูกตรวจสอบอีกครั้งhttps://bit.ly/2xoI2l9
5 – 6 มิถุนายน 2560เที่ยวบินเช่าเหมาลำกรุงเทพ-นครเกิ่นเทอกลับมาเริ่มบินอีกครั้งhttps://bit.ly/3braoKd
12 – 13 มิถุนายน 2560มีแนวโน้มว่าบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะประสบปัญหาน้ำท่วมเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้https://bit.ly/2QNf4lJ
14-15 มิถุนายน 2560 จังหวัดลองอานกำลังมองหาวิธีการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดhttps://bit.ly/2JdeFFf
26 – 28 มิถุนายน 2560กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเรียกร้องให้เกษตรกรปลูกข้าวเพิ่มขึ้นแม้เสี่ยงประสบปัญหาน้ำท่วมhttps://bit.ly/2UBN0Dd
นักลงทุนชาวต่างชาติสนใจลงทุนในโครงการพลังงานลมในจังหวัดบากเลียว
28 – 30 มิถุนายน 2560เกาหลีใต้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านสาธารณสุขและการก่อสร้างที่นครเกิ่นเทอhttps://bit.ly/2wH4C8H
นโยบายสินเชื่อสำหรับภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
11 – 12 กรกฎาคม 2560สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอาจจะหายไปในปี 2643https://bit.ly/2Ul5zg4
24 – 25 กรกฏาคม2560นายกรัฐมนตรีชู 4 ปัจจัยที่จังหวัดเบ๊นแจควรพัฒนาเพื่อดึงดูดนักลงทุนhttps://bit.ly/2WO8H5x
นครเกิ่นเทอเรียกร้องให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน 27 โครงการ
โครงการรถไฟความเร็วสูงนครโฮจิมินห์-นครเกิ่นเทอ
26 – 27 กรกฏาคม2560บริษัท Dragon Capital วางแผนการลงทุนโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในนครเกิ่นเทอhttps://bit.ly/3all7Wz
1-2 สิงหาคม 2560นักลงทุนในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจhttps://bit.ly/3apt50Q
28 – 29 สิงหาคม 2560สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมพัฒนาพลังงานทดแทนhttps://bit.ly/2UmyErs
27 – 30 กันยายน 2560 บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกำลังทรุดตัวhttps://bit.ly/39jBamt
1 – 4 ตุลาคม 2560นายกรัฐมนตรีเวียดนามเรียกร้องให้บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศhttps://bit.ly/2vUgWSG
ปลาสวายในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีราคาเพิ่มสูงขึ้น
1 พฤศจิกายน 2560สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวhttps://bit.ly/33T0ajh
นครโฮจิมินห์เปิดตัวบริการการท่องเที่ยวเชิงทันตกรรม
21 – 22 พฤศจิกายน 2560มติการพัฒนาภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนhttps://bit.ly/2WO9dAv
27 – 28 พฤศจิกายน 2560จังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเรียกร้องให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในโครงการด้านการเกษตรhttps://bit.ly/2JiWLAV
 14 – 15 ธันวาคม 2560ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกับโอกาสด้านอุตสาหกรรมการลงทุนการแปรรูปอาหารhttps://bit.ly/2UGLpfa
 20 ธันวาคม 2560บริษัท Nexif Energy ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัดเบ๊นแจhttps://bit.ly/33KjsaD
3 มกราคม 2561การขนส่งสินค้าของบริษัท Saigon Newport Corporationhttps://bit.ly/2vOIjxh
9 – 10 มกราคม 2560นครเกิ่นเทอกำลังจะมีศูนย์วิจัยนวัตกรรม ICT Innovation Centerhttps://bit.ly/39lgg6q
17 มกราคม 2561นครเกิ่นเทอครองอันดับ 3 ด้านมูลค่าการค้าและบริการของประเทศเวียดนามhttps://bit.ly/2QOenIX
26 มกราคม 2561นครโฮจิมินห์และจังหวัดโดยรอบจะกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนhttps://bit.ly/2UlJY6Q
1 กุมภาพันธ์ 2561ธนาคารโลกสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตัวเมืองนครเกิ่นเทอhttps://bit.ly/2QH6WTZ
 9 กุมภาพันธ์ 2561กระแสการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภาคใต้ของเวียดนามhttps://bit.ly/2JiVYQi
ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจลดลง
27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) สนับสนุนโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแห่งแรกของเวียดนาม ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงhttps://bit.ly/33NjtdE
26-27 มีนาคม 2561บริษัทในจังหวัดบริเวณภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีผลการประกอบการที่ดีในปี 2560https://bit.ly/2xmUF0f
บริษัทสัญชาติเบลเยี่ยมเล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
2 – 3 เมษายน 2561เที่ยวบินเช่าเหมาลำจากนครเกิ่นเทอมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเที่ยวบินที่ไปกรุงเทพมหานครhttps://bit.ly/2ybtl5p
แผนการพัฒนาภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม
26 – 27 เมษายน 2561นักลงทุนญี่ปุ่นเร่งลงทุนในภาคใต้ของเวียดนามhttps://bit.ly/2WM0dMu
ระบบนิเวศสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
9 – 10 พฤษภาคม 2561จังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้นhttps://bit.ly/3andpLo
15 – 16 พฤษภาคม 2561จังหวัดเตี่ยนยางเร่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อดึงดูดนักลงทุนhttps://bit.ly/2Ui0Xaq
29 – 30 พฤษภาคม 2561ขนุนสายพันธุ์ไทยมีราคาลดลงในภาคใต้ของเวียดนามhttps://bit.ly/2WJuewc
ออสเตรเลียสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพในภาคใต้ของเวียดนาม
4 มิถุนายน 2561นักลงทุนหลายรายสนใจลงทุนโครงการทางด่วน My Thuan – Can Tho Expresswayhttps://bit.ly/2QOknBo
2 – 6 ก.ค. 2561เกษตรกรในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลี้ยงปลาสวายเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าราคาจะตกลงอย่างต่อเนื่องhttps://bit.ly/3duuuFp
31 กรกฎาคม 2561การทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเวียดนามควรจะคำนึงถึงสภาพตลาดhttps://bit.ly/39qK1D2
10-12 ตุลาคม 2561การท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงขาดความหลากหลายhttps://bit.ly/3ds6jaJ
ค่าบริการท่าเรือจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-30
29-31 ตุลาคม 2561ความร่วมมือระหว่างเวียดนามและต่างประเทศต่อการพัฒนาบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงhttps://bit.ly/2WMfYCL
5-8 พ.ย. 2561ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเรียกร้องบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนhttps://bit.ly/3boV94D
13-17 มกราคม 2562นายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 4.3 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐเพื่อก่อสร้างโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากก๊าซธรรมชาติ LNG ที่จังหวัดบากเลียวhttps://bit.ly/2QOvCKd
ธุรกิจกว่า 2,000 แห่ง ในนครเกิ่นเทอประสบปัญหาขาดทุนในปี 2561 แต่ยังมีโอกาสทางการลงทุนในระดับสูง
11-15 มีนาคม 2562เกษตรกรบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเร่งปลูกขนุนพันธุ์ไทยhttps://bit.ly/2QLqsic
15-20 เมษายน 2562นครเกิ่นเทอเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศครั้งแรกhttps://bit.ly/2WKDuA4
21-25 เมษายน 2562บริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำโขงจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในปี 2573https://bit.ly/2Jkpwgk
15-29 พฤษภาคม 2562จังหวัดอันยางส่งออกมะม่วงไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน 2562https://bit.ly/2Um85CB
1-15 สิงหาคม 2562ผู้ประกอบการเวียดนามจำนวนมากได้รับใบอนุญาตสำหรับการส่งออกข้าวไปต่างประเทศhttps://bit.ly/39mrK9A
11-20 กันยายน 2562ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงส่งเสริมการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวhttps://bit.ly/2Jhwpzm
16-20 พฤศจิกายน 2562รัฐบาลเวียดนามมุ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนในภาคการผลิตอาหารทะเลhttps://bit.ly/2WK31tb
ธันวาคม 2562เวียดนามติดอันดับหนึ่งในห้านักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาhttps://bit.ly/2vQfuAJ
มกราคม 2563เวียดนามกำลังพิจารณาการจัดสรรงบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงhttps://bit.ly/2xmVwOv
1-10 กุมภาพันธ์ 2563นครเกิ่นเทอติดอันดับเมืองที่มีการขยายตัวของประชากรสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลกhttps://bit.ly/2UFErHd

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูบทความทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214523

เข้าชมทั้งหมด