ในปี 2564 การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามอาจมีมูลค่าสูงถึง 9,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

POST ON 25 มีนาคม 2021

ในปี 2564 การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามอาจมีมูลค่าสูงถึง 9,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2564 สืบเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี คาดการณ์ว่า การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามจะมีมูลค่าสูงถึง 9,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการส่งออกกุ้ง 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปลาสวาย 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัตว์น้ำอื่น ๆ 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เมื่อปี 2563 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลรวมมูลค่า 8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

ความตกลงการค้าเสรีที่เวียดนามลงนามกับประเทศหรือกลุ่มประเทศได้ช่วยส่งเสริมการส่งออก โดยความตกลง EVFTA ส่งผลให้การส่งออกอาหารทะเลจากเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปเติบโตขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความตกลงเริ่มมีผลใช้บังคับ ความตกลง CPTPP ส่งผลให้การส่งออกอาหารทะเลไปยังแคนาดาเมื่อปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และความตกลง UKVFTA ส่งผลให้การส่งออกอาหารทะเลไปยังสหราชอาณาจักรในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่า 258 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23

ที่มา Vietnam Economic News ฉบับที่ 3 – 4/2021

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

119

กำลังเข้าชมขณะนี้

223681

เข้าชมทั้งหมด