จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่าเตรียมพัฒนาเขตเกษตรกรรมไฮเทคมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

POST ON 7 พฤศจิกายน 2022

จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่าเตรียมพัฒนาเขตเกษตรกรรมไฮเทคมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่าเตรียมจัดตั้งเขตเกษตรกรรมไฮเทค ขนาด 711 เฮกตาร์ มูลค่าเงินลงทุน 1 ล้านล้านด่ง (40.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในอำเภอ Chau Duc โดยจะจัดสรรที่ดินร้อยละ 10-15 สำหรับการปลูกพืชฤดูเดียว และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85-90 สำหรับการปลูกไม้ผลยืนต้นและพืชอุตสาหกรรมภายในปี 2568

 ทั้งนี้ จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่าจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมไฮเทค การก่อสร้างเขตแปรรูปสินค้าเกษตรและบริการเกษตรกรรมไฮเทค ขนาด 10-15 เฮกตาร์ ตลอดจนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ประกอบด้วยโครงข่ายไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำ การจราจรภายในเขตเกษตรกรรม และระบบโทรคมนาคม โดยจังหวัดได้ตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 รายได้จากเกษตรกรรมไฮเทคจะมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าการผลิตทางการเกษตรทั้งหมด

อนึ่ง ปัจจุบัน ภาคเกษตรกรรมไฮเทคของจังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่ามีมูลค่า 4.897 ล้านล้านด่ง (197 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 32.8 ของมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด

ที่มา: The Investor วันที่ 27 ตุลาคม 2565

https://theinvestor.vn/baria-vung-tau-to-develop-40-mln-high-tech-agricultural-zone-d2295.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

143

กำลังเข้าชมขณะนี้

223799

เข้าชมทั้งหมด