จังหวัดก่าเมามุ่งพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล

POST ON 15 ตุลาคม 2021

จังหวัดก่าเมามุ่งพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล

ด้วยจังหวัดก่าเมามีชายฝั่งติดทะเลยาว 254 กิโลเมตร ทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และเป็น 1 ใน 4 แหล่งประมงหลักของประเทศ จังหวัดจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน และตั้งเป้าหมายให้มีสัดส่วนรายได้จากภาคเศรษฐกิจทางทะเลร้อยละ 30–35 จากรายได้ทั้งหมดของจังหวัดภายในปี 2573 และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 3,320 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในช่วงปี 2564-2568 และ 4,500-4,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในช่วงปี 2569–2573

เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้น จังหวัดก่าเมาจึงมีการลงทุนในระบบไฟฟ้า น้ำจืด สาธารณสุข โรงเรียน ตลอดจนการคมนาคม โดยจังหวัดคาดว่าจะสามารถขึ้นเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล โดยสามารถผลิตอาหารทะเลเพิ่มขึ้นจาก 3.3 ล้านตัน ระหว่างปี 2564-2568 เป็น 7.5 ล้านตันในปี 2573 ซึ่งส่งผลให้มีรายได้การส่งออกอาหารทะเลเพิ่มขึ้นจาก 5.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2564–2568 เป็น 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569–2573 นอกจากนี้ จังหวัดก่าเมาจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผังเมืองและพื้นที่ต่าง ๆ เช่น เมือง Song Doc เมือง Nam Can กลุ่มเกาะ Hon Khoai และ Hon Chuoi โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดก่าเมากับจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดต่อไป

ที่มา: Viet Nam News วันที่ 4 ตุลาคม 2564
https://vietnamnews.vn/economy/1052593/ca-mau-to-focus-on-sea-based-economic-development.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

123

กำลังเข้าชมขณะนี้

223692

เข้าชมทั้งหมด