จังหวัดกว๋างนามส่งเสริมการพัฒนาพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง

POST ON 8 กรกฎาคม 2024

จังหวัดกว๋างนามส่งเสริมการพัฒนาพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง

จังหวัดกว๋างนามเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาพืชสมุนไพรที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดกว๋างนามได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน จังหวัดกว๋างนามมีพื้นที่การเกษตรสำหรับการปลูกสมุนไพรมากถึง 9,610 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกโสม Ngoc Linh 1,243 เฮกตาร์ อบเชย 5,993 เฮกตาร์ ตีนฮุ้งดอย 2,201 เฮกตาร์ และอื่น ๆ อีก 428 เฮกตาร์ โดยเฉพาะในปี 2566 จังหวัดฯ สามารถปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นถึง 561 เฮกตาร์

ในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดฯ ได้ดำเนินแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโสม Ngoc Linh ดังนี้

1. ดำเนินโครงการพัฒนาโสมเวียดนามจนถึงปี 2573 โดยมีวิสัยทัศน์จนถึงปี 2588 โดยมีหน่วยงานหลัก ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาโสม Ngoc Linh ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโสม Ngoc Linh อำเภอ Nam Tra My และศูนย์พัฒนาโสม Ngoc Linh และพืชสมุนไพร

2. วิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของต้นกล้าโสม Ngoc Linh

3. ทดลองการผลิตชาและเครื่องดื่มทางโภชนาการจากโสม Ngoc Linh

4. วิจัยการจัดทำ และประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแคปซูลจากสารสกัดโสม Ngoc Linh

5. จดทะเบียนคุ้มครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ของโสม Ngoc Linh สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากโสมในพื้นที่

นอกจากนี้ จังหวัดฯ ยังออกกลไกสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาการปลูกต้นอบเชย Tra My และนำไปปรับใช้ในหลายอำเภอ ทั้งนี้ ภายในปี 2568 จังหวัดฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้พัฒนาและสร้างความมั่นคงในการปลูกอบเชย ให้มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 7,777 เฮกตาร์ และในช่วงปี 2568-2573 จะขยายเพิ่มเป็น 10,000 เฮกตาร์

นาย Ho Quang Buu รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนามให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นาย Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดกว๋างนามวิจัยโครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมยาในจังหวัดกว๋างนาม โดยกำหนดเป้าหมายให้สามารถจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมยาในจังหวัดฯ เป็นศูนย์กลางการแปรรูปพืชสมุนไพร และผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ          

ทั้งนี้ ภายในปี 2578 จังหวัดกว๋างนามตั้งเป้าหมายให้สามารถขยายการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเป็น 30,000 เฮกตาร์ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกโสม Ngoc Linh 15,568 เฮกตาร์ รวมถึงใช้ประโยชน์และแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อการผลิตสินค้าขนาดใหญ่ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและชนบทในพื้นที่ภูเขา ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพืช เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ที่มา: Chinhphu.VN เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

https://baochinhphu.vn/quang-nam-day-manh-phat-trien-cay-duoc-lieu-co-gia-tri-kinh-te-cao-102240704174927243.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

530

กำลังเข้าชมขณะนี้

249713

เข้าชมทั้งหมด