ข้อมติใหม่ของ EU เกี่ยวกับโควตาการนำเข้าข้าวจากเวียดนามภายใต้ความตกลง EVFTA

POST ON 23 มิถุนายน 2021

ข้อมติใหม่ของ EU เกี่ยวกับโควตาการนำเข้าข้าวจากเวียดนามภายใต้ความตกลง EVFTA

          สหภาพยุโรปออกระเบียบที่ 2021/760 (ข้อ f หมวด 3 ภาคผนวก 1) แก้ไขระเบียบเดิมว่าด้วยการบริหารโควตาภาษีที่ได้รับอนุญาต ระบุว่า การให้โควตาภาษีของสหภาพยุโรปต่อเวียดนามจำนวน 80,000 ตันต่อปี ประกอบด้วย ข้าวที่ผ่านการสีแล้ว 30,000 ตัน ข้าวที่ยังไม่ผ่านการสี 20,000 ตัน และข้าวหอม 30,000 ตัน ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวจะบังคับใช้กับโควตาการนำเข้าข้าวภายใต้ความตกลงการค้าเสรี EVFTA จากเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

สำหรับข้าวที่ผ่านการสีแล้วจำนวน 30,000 ตัน จะจัดสรรโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของแต่ละปี จำนวน 15,000 ตัน (2) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน จำนวน 7,500 ตัน (3) ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน จำนวน 7,500 ตัน และจะไม่จัดสรรโควตาข้าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม

          สำหรับข้าวที่ยังไม่ผ่านการสีจำนวน 20,000 ตัน จะจัดสรรโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของแต่ละปี จำนวน 10,000 ตัน (2) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน จำนวน 5,000 ตัน (3) ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน จำนวน 5,000 ตัน และจะไม่จัดสรรโควตาข้าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม

สำหรับข้าวหอมจำนวน 30,000 ตัน ประกอบด้วย 9 สายพันธุ์ ได้แก่ Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nang Hoa 9, VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451 และ Tai nguyen Cho Dao จะจัดสรรโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของแต่ละปี จำนวน 15,000 ตัน (2) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน จำนวน 7,500 ตัน (3) ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน จำนวน 7,500 ตัน และจะไม่จัดสรรโควตาข้าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม

ทั้งนี้ ระเบียบข้างต้นกำหนดอัตราการวางเงินประกันข้าวเพื่อปฏิบัติตามใบอนุญาตจำนวน 30 ยูโรต่อตัน

ที่มา Thanh Nien / Vinanet.vn

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/80000-tan-gao-xuat-theo-han-ngach-cua-evfta-co-hieu-luc-tu-2022-1396410.html
https://vinanet.vn/kinh-te/quy-dinh-moi-cua-eu-ve-han-ngach-nhap-khau-gao-viet-nam-trong-evfta-se-co-hieu-luc-tu-2022-744440.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

33411

เข้าชมทั้งหมด