ภาคการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในนครโฮจิมินห์มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น

POST ON 26 มีนาคม 2024

ภาคการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในนครโฮจิมินห์มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น

ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 พบว่า สินค้าส่งออกหลายรายการ เช่น สิ่งทอ อาหารทะเล ไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ของบริษัทต่าง ๆ ในนครโฮจิมินห์ มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น โดยนาย Nguyen Chi Trung ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท Gia Dinh Group ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องหนังและรองเท้ารายใหญ่ของเวียดนาม ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากคู่ค้ารายใหญ่ในต่างประเทศจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเร่งกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันเวลา และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยคำสั่งซื้อส่วนมากมาจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังคงหดตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในทะเลแดงในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการด้านการผลิตเครื่องจักรกลได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม ซึ่งมีความต้องการสินค้าที่สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็วในราคาที่ถูกลง

นอกจากนั้น ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 ดัชนีการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของนครโฮจิมินห์เติบโตร้อยละ 4.3 ในขณะที่ดัชนีการใช้ไฟฟ้าภาคการผลิตและการก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566

ทั้งนี้ นาย Bui Ta Hoang Vu ผู้อำนวยการกรมอุตสาหกรรมและการค้านครโฮจิมินห์ได้ให้ความเห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทต่าง ๆ ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ จัดเตรียมแรงงาน ลดต้นทุน และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน จึงคาดการณ์ว่าในไตรมาสแรกของปี 2567 ภาคอุตสาหกรรมของนครโฮจิมนห์ จะสามารถเติบโตกว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมและการค้านครโฮจิมินห์จะดำเนินแนวทางต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ ดังนี้

1. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในระดับภูมิภาค เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ มีแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตที่มั่นคงท่ามกลางผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างธนาคาพาณิชย์และภาคธุรกิจเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น

3. ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสินค้าระหว่างประเทศ และงานแสดงสินค้าส่งออกของเวียดนาม เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มคำสั่งซื้อและรักษาเสถียรภาพการผลิตได้

ที่มา: Bao Cong Thuong เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-doanh-nghiep-don-don-hang-moi-san-xuat-cong-nghiep-tang-truong-kha-310308.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225288

เข้าชมทั้งหมด