จังหวัดเบ๊นแจมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

POST ON 5 กรกฎาคม 2022

จังหวัดเบ๊นแจมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดเบ๊นแจได้จัดทำแผนดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปช่วงปี 2564-2573 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปให้ทันสมัย ​​มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการผลิตร้อยละ 17.38 ต่อปี มีมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเฉลี่ยกว่าร้อยละ 40 ภายในปี 2573 นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายให้สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อการส่งออกอย่างน้อยร้อยละ 70 มีเทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่ระดับกลางถึงขั้นสูง รวมถึงโรงงานแปรรูปอาหารทะเลอย่างน้อย 20 แห่ง มีกำลังการผลิตประมาณ 300,000 ตันต่อปี

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จังหวัดเบ๊นแจจะให้ความสำคัญกับการควบคุมและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ การดึงดูดการลงทุน การเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพของการแปรรูปอาหารทะเล รวมถึงส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง พัฒนาตลาดการบริโภคอาหารทะเล ตลอดจนบริหารจัดการการผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป

ที่มา: Bao chinh phu วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

https://baochinhphu.vn/ben-tre-phat-trien-che-bien-thuy-san-hien-dai-hieu-qua-ben-vung-102220701205915036.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

73944

เข้าชมทั้งหมด