จังหวัดเตี่ยนซางมุ่งสนับสนุนภาคธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม

POST ON 12 มกราคม 2024

จังหวัดเตี่ยนซางมุ่งสนับสนุนภาคธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม

จังหวัดเตี่ยนซางมุ่งส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนและสนับสนุนภาคธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการบริหารเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดเตี่ยนซาง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเตี่ยนซาง อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนภาคธุรกิจในการฝึกอบรมและสรรหาแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงให้คำแนะนำด้านกฎหมายแรงงานแก่ผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนมุ่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการฯ และพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ในปี 2567 จังหวัดเตี่ยนซางมีเป้าหมายที่จะดึงดูดการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ และการเพิ่มทุนใน 6 โครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วในเขตนิคมอุตสาหกรรม ด้วยมูลค่ากว่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ บริษัทที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี ในขณะที่บริษัทในประเทศ (DDI) มุ่งสร้างรายได้ที่ 8.5 ล้านล้านด่ง (369 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีมูลค่าส่งออกที่ 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน เขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดเตี่ยนซางมีโครงการการลงทุนทั้งหมด 109 โครงการ โดยมีเงินลงทุน FDI รวมกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินลงทุน DDI เกือบ 5.6 ล้านล้านด่ง (243 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อนึ่ง แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเตี่ยนซางในช่วงปี 2564 – 2573 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2593 ได้กำหนดเป้าหมายให้จังหวัดเตี่ยนซางเป็น “หัวรถจักรทางเศรษฐกิจ” (economic locomotive) ของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รวมถึงเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม โดยมีเกษตรกรรมเป็นจุดแข็งของจังหวัดฯ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเวียดนาม โดยมีเศรษฐกิจทางทะเล (marine economy) และเศรษฐกิจเมือง (urban economy) เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาศรษฐกิจของจังหวัดฯ

ที่มา: VNS เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

http://bizhub.vn/news/tien-giang-supports-businesses-in-industrial-zone_351688.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

531

กำลังเข้าชมขณะนี้

249718

เข้าชมทั้งหมด