จังหวัดหวิญล็องมุ่งเพิ่มจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 8-10 ต่อปี

POST ON 25 กุมภาพันธ์ 2022

จังหวัดหวิญล็องมุ่งเพิ่มจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 8-10 ต่อปี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักข่าว VietNam News รายงานว่า จังหวัดหวิญล็องอยู่ระหว่างดำเนินโครงการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจ SMEs และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สามารถเพิ่มจำนวน SMEs เฉลี่ยร้อยละ 8-10 ต่อปีภายในปี 2568 ทั้งนี้ เฉพาะภายในปี 2565 จังหวัดหวิญล็องมีเป้าหมายการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ภาคค้าปลีกสินค้าและบริการร้อยละ 11 และสามารถสร้างงาน 20,000 ตำแหน่ง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น จังหวัดหวิญล็องจะมุ่งเน้นการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับสินเชื่อ ภาษี สถานที่ประกอบธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยี คำแนะนำทางกฎหมาย ทรัพยากรมนุษย์ และการขยายตลาด รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการผลิตและแผนธุรกิจด้วย

ที่มา: VietNam News วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

https://vietnamnews.vn/Economy/1157455/vinh-long-eyes-8-10-per-cent-annual-increase-in-number-of-small-medium-firms.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230796

เข้าชมทั้งหมด