เวียดนามเตรียมพิจารณานโยบายทางภาษีเพื่อส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

POST ON 23 มิถุนายน 2021

เวียดนามเตรียมพิจารณานโยบายทางภาษีเพื่อส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามให้ความเห็นต่อข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ว่าสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ ระยะปี ค.ศ. 2030 โดยอาจพิจารณานโยบายยกเว้นภาษีสรรพสามิตและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์เป็นเวลา 5 ปี เพื่อกระตุ้นการบริโภคและส่งเสริมผู้บริโภคให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยมลพิษ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเวียดนามให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามมีจำนวนน้อยมาก และมีบริษัท Vinfast เป็นผู้ลงทุนและผลิตเพียงรายเดียว โดยมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 250,000 คัน/ปี ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 500,000 – 1,000,000 คัน/ปี

ที่มา Thanh Nienhttps://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ung-ho-uu-dai-thue-cho-san-xuat-o-to-dien-1397631.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

33411

เข้าชมทั้งหมด