เวียดนามออกแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจังหวัดคั้ญหว่าภายในปี 2573

POST ON 12 เมษายน 2022

เวียดนามออกแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจังหวัดคั้ญหว่าภายในปี 2573

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 รัฐบาลเวียดนามได้ออกแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามมติของกรมการเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดคั้ญหว่าภายในปี 2573 ด้วยวิสัยทัศน์ถึงปี 2588 โดยตั้งเป้าหมายให้จังหวัดมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมท้องถิ่น (GRDP) ต่อหัวในปี 2568 อยู่ที่ 104 ล้านด่ง (กว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ) อัตราความเป็นเมืองร้อยละ 65 มีจำนวนแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 77.97 ของแรงงานท้องถิ่น และมีแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 85 สำหรับปี 2573 มีเป้าหมายเพิ่ม GRDP เป็น 189 ล้านด่ง (กว่า 8,200 ดอลลาร์สหรัฐ) อัตราความเป็นเมืองร้อยละ 70 จำนวนแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 81.91 และแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 90

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จังหวัดคั้ญหว่าจำเป็นต้องเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ใช้ศักยภาพและข้อได้เปรียบของเศรษฐกิจทางทะเล อุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง บริการด้านโลจิสติกส์ ภาคพลังงาน และการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อน นอกจากนี้ จังหวัดจะพัฒนาภาคบริการให้มีความหลากหลาย โดยให้ความสำคัญกับการขยายท่าอากาศยานนานาชาติ Cam Ranh การพัฒนาท่าเรือโดยสารและท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจ Van Phong ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองญาจางให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคในเวียดนาม

ที่มา: VietnamPlus วันที่ 3 เมษายน 2565

https://en.vietnamplus.vn/govt-issues-action-plan-to-develop-khanh-hoa-province-by-2030/224358.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

74017

เข้าชมทั้งหมด