สมัชชาแห่งชาติเวียดนามอนุมัติสาขาการลงทุนที่สำคัญในเขตเศรษฐกิจ Van Phong

POST ON 22 มิถุนายน 2022

สมัชชาแห่งชาติเวียดนามอนุมัติสาขาการลงทุนที่สำคัญในเขตเศรษฐกิจ Van Phong

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติข้อมติกลไกและนโยบายนำร่องเพื่อการพัฒนาจังหวัดคั้ญหว่า โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมติดังกล่าวมีการกำหนดสาขาการลงทุนที่สำคัญในเขตเศรษฐกิจ Van Phong 6 สาขา ได้แก่

1. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมหาสมุทร เทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรเพื่อการรักษา และนิเวศวิทยาทางทะเล มูลค่าการลงทุนรวม 65.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. การพัฒนาศูนย์การค้าและศูนย์กลางทางการเงิน มูลค่าการลงทุน 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3. การพัฒนาเขตเมืองที่มีขนาด 300 เฮกตาร์ขึ้นไป หรือมีประชากรจำนวน 50,000 คนขึ้นไป รวมถึงการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สวนสนุก สนามกอล์ฟ มูลค่าการลงทุนตั้งแต่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

4. พลังงานสะอาด การผลิตและการแปรรูป วิศวกรรมเครื่องกล การแปรรูปน้ำมันและแก๊ส อิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์บริการสุขภาพ มูลค่าการลงทุนกว่า 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5. การพัฒนาท่าอากาศยาน ท่าเรือ บริการด้านโลจิสติกส์ และกลุ่มท่าเรือ มูลค่าการลงทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตยกเว้นภาษี มูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยนักลงทุนในสาขาข้างต้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคล พิธีการศุลกากร ภาษีศุลกากร และภาษีสินค้านำเข้า โดยมีข้อผูกพันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคง และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ที่มา: Vietnam Investment Review วันที่ 17 มิถุนายน 2565

https://vir.com.vn/national-assembly-approves-priority-investment-sectors-in-van-phong-economic-zone-94298.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง



ดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

74

กำลังเข้าชมขณะนี้

225274

เข้าชมทั้งหมด