สภาเวียดนามมีแผนจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการลงทุนโดยใช้งบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์อัตราภาษีขั้นต่ำทั่วโลก

POST ON 13 ธันวาคม 2023

สภาเวียดนามมีแผนจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการลงทุนโดยใช้งบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์อัตราภาษีขั้นต่ำทั่วโลก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาแห่งชาติเวียดนาม อนุมัติบังคับการใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์อัตราภาษีขั้นต่ำทั่วโลก หรือ Global Minimum Tax ของ OECD และมอบหมายให้รัฐบาลจัดทำร่างกฏหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการลงทุนโดยใช้งบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการดังกล่าว และจากแหล่งอื่น ๆ ภายในปี 2567 เพื่อรักษาเสถียรภาพและสภาพแวดล้อมการลงทุนในประเทศ รวมถึงส่งเสริมและดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ร่างกฏหมายดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติเวียดนามพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้ อย่างไรก็ดี ร่างกฏหมายดังกล่าวมีโอกาสที่จะขัดต่อมาตรการของ OECD ที่ไม่อนุญาตให้มีมาตรการดึงดูดการลงทุนอื่น ๆ ชดเชยการขึ้นภาษีตามหลักเกณฑ์อัตราภาษีขั้นต่ำทั่วโลกได้

การดำเนินการดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณของรัฐบาลเวียดนามไปยังนักลงทุนต่างชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเวียดนามกำลังจัดเตรียมนโยบายสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนในรูปแบบใหม่หลังจากที่มีการประกาศใช้อัตราภาษีขั้นต่ำทั่วโลกในปี 2567

ที่มา: The Saigon Times เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230802

เข้าชมทั้งหมด