รัฐบาลเวียดนามออกมติว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

POST ON 26 มกราคม 2021

รัฐบาลเวียดนามออกมติว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รัฐบาลเวียดนามออกมติว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่มา Vietnam Business Forum

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 รัฐบาลเวียดนามได้ออกข้อมติที่ 02/NQ-CP ว่าด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปี 2564 ซึ่งกำหนดให้เวียดนามบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ในมติเมื่อปี 2562 เช่น การจัดลำดับโดย ธนาคารโลก World Economic Form องค์การสหประชาชาติ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

สาระสำคัญของข้อมติที่ 02/NQ-CP ปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นใหม่ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขจัดปัญหาที่ภาคธุรกิจห่วงกังวลามาเป็นระยะเวลานาน การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล โดยให้รัฐบาลเป็นผู้นำในการส่งเสริมเปลี่ยนผ่านและปรับใช้ระบบดิจิทัลในทุกกิจกรรม การให้บริการของภาครัฐ และจัดทำระบบรัฐบาลดิจิทัลให้เสร็จสมบูรณ์ และสร้างตลาดที่ภาคธุรกิจสามารถให้บริการผ่านระบบดิจิทัล

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230799

เข้าชมทั้งหมด