นายกฯ เวียดนามอนุมัติขยายเวลาชำระภาษีและค่าเช่าที่ดิน

POST ON 22 เมษายน 2021

นายกฯ เวียดนามอนุมัติขยายเวลาชำระภาษีและค่าเช่าที่ดิน

นายฝ่าม มิงห์ ฉิง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อนุมัติขยายเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และค่าเช่าที่ดิน เพื่อช่วยเหลือบริษัทและธุรกิจที่ประสบความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการหรือองค์การที่ยื่นแบบชำระภาษีประเภทรายเดือน จะได้รับ
การขยายเวลาชำระภาษี 5 เดือน สำหรับภาษีในรอบเดือนการคำนวณเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2564
สำหรับธุรกิจที่ยื่นชำระรายไตรมาส จะได้รับการขยายเวลาการชำระภาษีสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2
ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในเดือนกรกฎาคม จะได้รับการขยายเวลา 4 เดือน
สำหรับผู้ประกอบการที่มีภาษีที่ต้องชำระในเดือนสิงหาคม จะได้รับการขยายเวลา 3 เดือน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล จะได้รับการขยายเวลา 3 เดือน สำหรับรอบการชำระภาษีชั่วคราวของไตรมาสที่ 1 และ 2 ของรอบปีภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2564

นอกจากนี้ ภาคธุรกิจสาขาการเกษตร สัตว์น้ำ สิ่งทอ อุตสาหกรรมสนับสนุน การก่อสร้าง การขนส่ง คลังสินค้า และการท่องเที่ยวจะได้รับสิทธิ์ขยายเวลาชำระภาษี ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเช่าที่ดิน ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในสาขาที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับสิทธิ์ขยายเวลาการชำระค่าเช่าที่ดินของรอบการชำระที่ 1 ของปี 2564 เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รัฐบาลเวียดนามขยายเวลาการชำระภาษีครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีมูลค่ารวมประมาณ 115 ล้านล้านเวียดนามด่อง หรือประมาณ 4,894 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา VNExpress

https://vnexpress.net/tiep-tuc-gia-han-nop-thue-tien-thue-dat-nam-2021-4265438.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

120

กำลังเข้าชมขณะนี้

223685

เข้าชมทั้งหมด