ทำความรู้จักกฤษฎีกา 132/2020/ND-CP ว่าด้วยการบริหารภาษีสำหรับธุรกิจที่มีธุรกรรมภายในเครือ

POST ON 26 มกราคม 2021

ทำความรู้จักกฤษฎีกา 132/2020/ND-CP ว่าด้วยการบริหารภาษีสำหรับธุรกิจที่มีธุรกรรมภายในเครือ

ทำความรู้จักกฤษฎีกา 132/2020/ND-CP ว่าด้วยการบริหารภาษีสำหรับธุรกิจที่มีธุรกรรมภายในเครือ
ที่มา Vietnam Business Forum

รัฐบาลเวียดนามได้ออกกฤษฎีกา 132/2020/ND-CP ว่าด้วยการบริหารภาษีสำหรับธุรกิจที่มีการทำธุรกรรมภายในเครือบริษัท โดยมีประเด็นใหม่ที่ผู้ลงทุนในเวียดนามควรทราบ

หนึ่งในประเด็นใหม่ของกฤษฎีกา 132 คือ ข้อกำหนดว่าด้วยการควบคุมการยืมต้นทุนทางดอกเบี้ย มูลค่ารวมของอัตราดอกเบี้ยจ่าย (interest expense) ที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ หลังจากหักดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของผู้เสียภาษีที่เกิดขึ้นในรอบการชำระภาษีแล้ว เมื่อมีการกำหนดรายได้ที่จะต้องเสียภาษี มูลค่านั้นต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของรายจ่ายก่อนคำนวณดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest, taxes, depreciation, amortization: EBITDA) กฤษฎีกานี้ ได้เพิ่มเพดานของอัตราดอกเบี้ยที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ของ EBITDA

นอกจากนี้ กฤษฎีกานี้ยังได้ขยายความครอบคลุมของการบังคับใช้ไปถึงบางรายการที่ไม่ได้รวมอยู่ในข้อบังคับว่าด้วยการลดหย่อนภาษี เช่น เงินกู้เพื่อการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) เงินกู้พิเศษจากต่างประเทศสำหรับรัฐบาล เงินกู้สำหรับการดำเนินโครงการตามเป้าหมายแห่งชาติ เงินกู้สำหรับโครงการกองทุนรัฐบาลเพื่อความมั่นคง เป็นต้น

กฤษฎีกานี้ไม่เพียงช่วยป้องกัน transfer pricing แต่ยังเป็นการบริหารจัดการภาษีเพื่อปรับโครงสร้างตลาดและลดจำนวนธุรกิจที่มีทุนน้อยซึ่งพึ่งพาเงินกู้เพื่อขยายการลงทุนและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบในระยะยาวด้วย

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

122

กำลังเข้าชมขณะนี้

223687

เข้าชมทั้งหมด