จังหวัดด่งนายมุ่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

POST ON 18 ธันวาคม 2020

จังหวัดด่งนายมุ่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายมีนโยบายในการดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดระหว่างปี 2563-2568 โดยจะให้ความสำคัญกับโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้แรงงานน้อย และผลิตสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ในขณะเดียวกัน นาย Cao Tien Dung ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย กล่าวว่า จังหวัดจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฝึกทักษะแรงงาน พัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงปฏิรูประบบการดำเนินงานภาครัฐเพื่อลดความซับซ้อนและขั้นตอนควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ จังหวัดจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ในอำเภอ Xuan Loc, Dinh Quan, Vinh Cuu, Thong Nhat, Tan Phu และอำเภอเมือง Long Khanh โดยคาดว่าจะสามารถดึงดูดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ได้

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ผู้บริหารบริษัทอมตะ เวียดนาม ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Long Thanh High-Tech Industrial Park เพื่อดึงดูดกิจการด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีบริษัทต่างชาติหลายรายวางแผนการเช่าพื้นที่และตั้งโรงงานในนิคมดังกล่าว

นาง Do Thi Thu Hang ประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Sonadezi กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการใช้พลังงานสะอากและพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังมุ่งแน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงคุณภาพของสินค้าและบริการด้วย

ปัจจุบันจังหวัดด่งนายมีนักลงทุนจาก 47 ประเทศและดินแดน โดยประเทศ/ดินแดนที่ลงทุนมากที่สุด อาทิ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ประเทศสมาชิกอาเซียน ทวีปยุโรป และอเมริกา มีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด 1,523 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกว่า 1,350 โครงการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มูลค่าการลงทุนรวม 2.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: Vietnam News วันที่ 13 ธันวาคม 2563

https://en.vietnamplus.vn/dong-nai-hopes-to-attract-fdi-by-improving-investment-climate/193063.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

332

กำลังเข้าชมขณะนี้

231368

เข้าชมทั้งหมด