จังหวัดกว๋างนามส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิสติกส์และท่าเรือ

POST ON 12 พฤษภาคม 2022

จังหวัดกว๋างนามส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิสติกส์และท่าเรือ

หน่วยงาน Quang Nam Industrial Zone Authority (QNIZA) อยู่ระหว่างเปิดรับการลงทุนในท่าเรือและบริการด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดกว๋างนาม หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อนุมัติแผนการขยายเขตเศรษฐกิจ Chu Lai เขตอุตสาหกรรมอื่น ๆ และเขตปลอดอากรที่ท่าอากาศยาน Chu Lai โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเส้นทางเดินเรือสำหรับเรือขนาด 50,000 DWT เพื่อตอบสนองการนำเข้า-ส่งออกสินค้าและบริการด้านการเดินทาง โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2566 และแล้วเสร็จในปี 2569 นอกจากนี้ จังหวัดยังแสวงหานักลงทุนสำหรับโครงการขยายท่าเรือ Tam Hiep, Tam Hoa และ Tam Giang และพัฒนาท่าเรือ Chu Lai เพื่อให้สามารถรองรับเรือคอนเทนเนอร์ขนาด 50,000 DWT ภายในปี 2573

การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศ เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกว๋างนามกับจังหวัดกว๋างหงายและนครดานัง และช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ จังหวัดมีแผนจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมแห่งชาติในเขตเศรษฐกิจเปิด Chu Lai และพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อเข้าร่วมในระบบห่วงโซ่อุปทานโลก

ที่มา: The Saigon Times วันที่ 10 พ.ค. 2565

https://english.thesaigontimes.vn/quang-nam-calls-for-investment-in-logistics-seaports/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

73949

เข้าชมทั้งหมด