กระทรวงการคลังเดินหน้าลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ ร้อยละ 50

POST ON 11 พฤศจิกายน 2021

กระทรวงการคลังเดินหน้าลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ ร้อยละ 50

          กระทรวงการคลังเวียดนามประกาศขอรับความเห็นต่อร่างกฤษฎีกาว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ รถลาก หรือรถอื่น ๆ ที่มีลักษณะเหมือนกับรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ โดยกระทรวงฯ ระบุว่า นโยบายดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อ การปรับใช้นโยบายดังกล่าวจึงจำเป็นและเหมาะสม

          ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 กระทรวงการคลังเวียดนามได้เสนอให้รัฐบาลเวียดนามพิจารณาปรับใช้อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศเท่ากับ ร้อยละ 50 ของอัตราที่ปรับใช้ในปัจจุบัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และคาดว่า จะปรับใช้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลเวียดนามอนุมัติกฤษฎีกาหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จะปรับใช้กฤษฎีกาดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565

          ในทางกลับกัน กระทรวงการคลังเวียดนามระบุว่า การปรับใช้นโยบายพิเศษเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศในระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในประเทศอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) และองค์การการค้าโลก และเวียดนามจะได้รับคำร้องขอคำอธิบายเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวจากบางประเทศที่ไม่มีการผลิตหรือประกอบรถยนต์ในเวียดนาม

          อย่างไรก็ดี นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายระยะสั้น ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์รายใหญ่ของโลกหลายรายมีโรงงานผลิตหรือประกอบรถยนต์ในเวียดนาม เช่น Toyota Mazda Hyundai Kia ดังนั้น นโยบายดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติในเวียดนามด้วย

ที่มา Vietnamplus
https://www.vietnamplus.vn/de-xuat-giam-50-phi-truoc-ba-doi-voi-oto-san-xuat-lap-rap-trong-nuoc/749355.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

532

กำลังเข้าชมขณะนี้

249721

เข้าชมทั้งหมด