มูลค่าการส่งออกและนำเข้าของเวียดนามในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 สูงสุดในรอบ 10 ปี

POST ON 18 พฤษภาคม 2021

มูลค่าการส่งออกและนำเข้าของเวียดนามในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 สูงสุดในรอบ 10 ปี

          ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกและนำเข้าของเวียดนามมีมูลค่ารวม 206,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และเป็นมูลค่าสูงสุดของช่วงดังกล่าวในรอบ 10 ปี โดยเป็นการส่งออก 103,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.3 และการนำเข้า 102,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.8 เวียดนามได้ดุลการค้า 1,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          ในช่วงดังกล่าว มีสินค้าส่งออก 19 รายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี 5 รายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ 18,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 15,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 9,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรองเท้า 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 30,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป อาเซียน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ตามลำดับ ขณะเดียวกัน เวียดนามนำเข้าสินค้าจากจีนมากที่สุด มูลค่า 33,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา ได้แก่ เกาหลีใต้ อาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ตามลำดับ

ที่มา Sai Gon Times ฉบับที่ 20’21 (1545) วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

530

กำลังเข้าชมขณะนี้

249711

เข้าชมทั้งหมด