การส่งออกของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

POST ON 24 พฤศจิกายน 2021

การส่งออกของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

รายงานของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) สาขานครเกิ่นเทอพบว่า ภาคการผลิตและการส่งออกของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกลับมาฟื้นตัวและพัฒนาอย่างแข็งแกร่งหลังจากประเทศยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมกว่าหนึ่งเดือน โดยในเดือนตุลาคม 2564 มีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่จำนวน 895 แห่ง และการนำเข้าส่งออกมีมูลค่ารวม 2.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 39) และมูลค่าการนำเข้า 713 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3) สินค้าส่งออกที่สำคัญ อาทิ ข้าวมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 และการส่งออกอาหารทะเลมีมูลค่า 918 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน

นอกจากนี้ ตัวแทนของ VCCI สาขานครเกิ่นเทอยังเผยว่า ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจำนวน 7 โครงการ มูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐในบริเวณจังหวัดด่งท้าป จังหวัดล็องอาน จังหวัดจ่าวิญ จังหวัดหวิญล็อง และนครเกิ่นเทอ

ที่มา: The Saigon Times วันที่ 20 พ.ย. 2564

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

43457

เข้าชมทั้งหมด